Find mening i livet
og
giv livet nyt indhold

Jeg er uddannet Cand. Scient. Soc. med sidefag i psykologi og har specialiseret mig i handlingsorienteret udvikling. En måde at opfylde livets ønsker, og en søgen mod selvet gennem handlingsfeltets 24 elementer.

Om handlingsorienteret selvudvikling

Har du tænkt over, hvor umuligt det vil være at beskrive noget, som ikke er adskilt fra et sammenhæng. Det synes, som om vores sind har brug for at adskille, og senere atter samle. Dvs en slags formtolkning

Men denne todeling – dual – er den naturlige årsag for alt levendes natur. Seere – Rishis – bruger bare ikke den filosofiske vending, dualitet, men derimod tages der udgangspunkt  ud fra de formgivende og livgivende principper.

Det er i denne intention karmalog ønsker at bidrage til en større selvforståelse, og genopdage universelle principper for handlinger.

Handlingsorinteret selvudvikling

Større selvindsigt

Jeg og sindet kender de fleste, men hvorledes med intellekt samt sanser og subtile sanser, hvor skal de placeres i psykologien!

en til en og mange til en

Samtale kan være en til en. Grupper mange til mange eller mange til en. Det handler om dynamik og bedre forståelse af psykologisk mekanismer i hverdagen

Lyt til dig selv .. og andre

Med større selvværd kommer også et større overskud til andre. Ved at lære at lytte til sig selv og koble sindet og jeg fra.

Handlingskraften

Ofte tænker vi på hvorledes livet er opstået. En tese er at bevidstheden ekstrapolerer ud i det uendelige. Det har vakt genklang i de gamle vedaer i årtusinder, men først i de seneste 20 år i vesten, har bevidstheden fået videnskabens bevågenhed.

Dit liv er vigtigere end du tror