Det - vi alle søger efter

Din indgang til karmalog

Alt hvad du er, om det er sindet, dine handlinger, ego, krop, din karakter og temperament, er ændringer, som du formes af - jagati -

Uddrag fra at realisere selvet; Paragate

Grundideen i karmalog er at samle psykologiske og handlingsorienterede antagelser, til et helhedsorienteret syn om, hvorledes du handler og reagerer med dine omgivelser. Efter åndsvidenskablige gamle principper, alle rishier  - seere i den åndelige og materielle verden - har bidraget til.

Det vedisk princip:
kārya-kāraṇa ananyatva.

 

En oplysthed, der bevæger sig uden for tid og rum. Den er mærkbar såvel i vores fysiske kroppe, såvel i vores psykiske indre. Princippet er, at kan årsagen (kāraṇa) afhjælpes, fjernes automatisk effekten (kārya). Dvs. en udfordring i et problem ofte er den synlige effekt, men ikke den egentlige årsag.

 

Du er imidlertid mere end blot de ændringer du formes af. Du er også det, som der ikke ændres

Uddrag fra at realisere selvet; Paragate

En åndelighed, du gennem selvindsigt og åndelig reflektion  kan genkende dit indre, komme i kontakt med din sjæl, lære om sindets løngange, og forstå hvorfor du handler som du gør.

Karmalog konceptet er udvirket af Paragate, der gennem hele livet har søgt udfordringerne i livet, blevet snøret af den materielle virkelighed og forledt ud i alle afkroge af sindets vildledninger.

Mange prøvelser og lidelse, men taget kampen op og søgt viden og indre indsigt. en søgen efter - det -  i hele verden. Spurgt, Rinpoche, psykiatere, psykologer, åndelige vejledere, rishis, tibetanske munke, kloge mennensker, almindelige mennesker, spurgt sig selv.

Pludselig står  - det - lysende foran een. Du har altid været - det - men oftest identificeret dig med den anden.

Websitet kan du bruge, som en indgang til åndelig væren og en forening med dit selv uden din religion anfægtes. Sitet, anser alle, som ligeværdige,  du og jeg er ånd. Din væren er forskellig fra andres og dine materielle principper er forskellig fra andres.

Væren

I aktionen ml. væren og materiel virkelighed opstår handlinger, som spejlinger af sindets og jegets virke i kroppen og dermed handlingsfeltet og det er i dette brændpunkt vi oftest møder mennesker.

Videns principper

Karmalog er opbygget efter vediske principper, hvor den vediske tradition er opbygget således, den skelner mellem materiel virkelighed og åndelig væren, og formår at se sammenhængen i denne dualitet.


 

At være med sig selv i  alle dele af ens krop, sind og sjæl, bevirker du ikke længere behøver at bede om noget eller ønske noget. Du finder dig selv og samtidig åbner din krop, sind  og sjæl op for hele universet. Har din  søgen været lang, beder du ikke om syndsforladelse. Du behøver at bede om, at det kommer til dig; For Selvet er dit allestedsnærværende; Og at alt hvad du skal gøre er at forbedre din viden. Og realisere det indefra.


Det formgivende og livgivende princip


Kan du beskrive noget, som ikke er adskilt fra et sammenhæng?

Har du har læst det, forrige afsnit og måske ikke tænkt videre over teksten indhold og formulering, har du sandsynligvis heller ikke undret dig over, hvor umuligt det vil være at beskrive noget, som ikke er adskilt fra et sammenhæng. Det synes, som om vores sind har brug for at adskille, og senere atter samle. Dvs en slags formtolkning

Men denne todeling - dual - er den naturlige årsag for alt levendes natur. Seere - Rishis - bruger bare ikke den filosofiske vending, dualitet, men derimod tages der udgangspunkt  ud fra de formgivende og livgivende principper.

Det er i denne intention karmalog ønsker at bidrage til en større selvforståelse, og genopdage universelle principper for handlinger.

At lære sig selv at kende er ikke altid nemt, når kroppen og psyken fyldes med handlinger, vi ikke selv mærker trænger ind i vores eget handlingsfelt.

 
Dømmekraft


Er du dine handlinger eller er handlinger dig?

Du kender måske de mange ordvendinger såsom; Hvad kom først, ægget eller hønen! Ordlege, som sætter handlingselementerne i spil, men viser dig også, at handlinger lever i sproget på samme måde.

Handlinger kommer og går. Ofte føles det, som du bare er tilskuer, men du er vidende om dem. Er du i tvivl, skal der tages en beslutning. Her ser du et jeg, der har flere strenge at spille på, men det skal også være styret og ikke fejlstyret! Jeget bør være et handlende element styret af Selvet, men et Selv (atman) skal også finde sin væren i den materielle natur såvel i den åndelige natur medens den flyder i bevidstheden (cittam). Selvet er med andre ord afhængig af handlingsfeltets elementer medens den flyder i den materielle natur for at kunne navigere i den materielle tilværelse. Selvet er knyttet til handlingsfeltet og skal lære elementerne at kende, deres funktion og begrænsninger.

Du har sikkert opdaget, at dit jeg er en stærk brik på brættet. Du har måske bare taget denne jeg-sans for givet, og du udvikler ikke din dømmekraft. Hvordan er denne relation til jeget?.

Jeg/du relationen

Jeget handler

Jeget, som handler (kartrtvam)

egenskab: "at være afklaret"(Santa).

Jeget er instrumentet

Jeget, er instrumentet (karanatvam) .

egenskab: "at være aktivt" (ghora).

Jeget er virkningen

Jeget, er virkningen (karyatvam)

egenskab : "at være sløvt" (vimudhatvam).

Jeget, set ud fra dette synspunkt er i en egenskab og på samme tid instrumentet, som udfører hanslingen. Defor handler det om at du finder din egen natur og hviler i den. At finde ro i kroppen og få tid til at blomstre igen. Ikke altid kan du finde den selv, men sammen med andre kommer den tilbage. Vi vil gerne have et større netværk sammen med dig, så opret dig her
Livet, en udfordring har meget at byde på


...

Frihed

Den største nydelse er at være fri for spekulationer, tidligere handlinger og med kærlighed imødegå ethvert levende væsen. Dette vil for de fleste mennesker være den absolutte frihed.

...

Stilhed

en meditativ tilstand, hvor tanker og følelser flyder uden opmærksomhed og fremkalder den dybe indre ro. En indre verden fuld af mening på et andet plan end vores almindelige hverdag

...

Nærvær

er øjeblikkets opmærksomhed. Når et levende væsen er opmærksom på sine omgivelser, da er vi - mennesker såvel som dyr - aktive handlende, afventende og udadvendte.

...

At leve i nuet

"Den som ikke kender selvet (atman ) er henvist til mørke og uvidenhed. Den som kender Selvet men ignorerer omverdenen er henvist til endnu større mørke og uvidenhed.
(Katha upanisaden)

...

Handlingsfeltet

Et felt både mennesker og dyr bevæger sig i og ofte skyldes oplevelsen af magtesløshed, et manglende eller ufuldstændigt kendskab til det, som i den vediske tænkning kaldes "Handlingsfeltet". Vi er handlingslammede.

...

Aktivitet

Aktiviteter såsom; et møde, en diskussion med naboer osv. involverer andre mennesker, sætter os i den samme aktivitet. Vi er i  AKTIVITETSFELTET, og bliver en del af aktiviteten gennem de handlinger vi tilfører aktivitetsfeltet
Seneste blog

conscience and consciousness

This is for me a very breathtaking discovery to gain knowledge about that inner self. It can be foun...
Læs mere

Is Spirit our inner self?

I have often come across the word Atman in sanskrit for the word spirit. And again i have often been...
Læs mere

Kundalini bija mantras

I remember in the late 1970's and beginning of 1980's kundalini had something to do with t...
Læs mere
 

Har du brug for hjælp?

Ring og hør nærmere
 

Telefontid

Telefonkonsultation og samtaler
 

30 års erfaring

Cand. Scient. Soc.
 

Mobil +(45) 25 37 80 88

Brug for et råd?