Den Vediske tradition er ikke en trosretning eller en religion.
Vedaerne er en samling gamle skrifter udvirket af oplyste og forfattet gennem en ren bevidsthed, nøje afstemt livet. Den del en karmalog arbejder med er en handlingsorienteret viden omkring sanserne, sindet, intellektet, jeget og selvet. Metoderne er simple og fastholder selvet som det blivende og nærværende aspekt i mennesket.

Karmalogi

Karmalog er et nyudviklet koncept til handlingsorienteret selvudvikling. Grundlaget for Karmalog-konceptet er den vediske åndsvidenskab og tænkning, og formålet er – igennem viden, forståelse og praktiske øvelser – at hjælpe dig til at udvikle dine iboende potentialer, således at din vej gennem tilværelsen forenkles.
Karmalog begrebet er sammensat af begreberne karma som betyder handling og log(-os) som betyder viden.
 
Karmalog i praksis

Den vediske tradition er opbygget således den skelner mellem materielvirkelighed og åndelig væren, og formår at se sammenhængen i denne dualitet. Derved bliver handlinger spejlinger af sindets og jegets virke i kroppen og dermed handlingsfeltet.

Arbejdet med Karmalogien i praksis kan foregå i enkeltsessioner, grupper eller på seminarer/kurser og vil være en kombination af samtale, undervisning og praktiske øvelser i form af meditation, åndedrætsøvelser og forskellige former for energiarbejde, og vil altid være forestået af kompetente vejledere, som i en nænsom og kærlig ånd, hjælper dig med at åbne for handlingsfeltet. Med dig som kenderen af handlingsfeltet kan du sætte mål og forventninger til hverdagen med din egen nyerhvervede livsførelse og gennem opdagelsen eller nærmere erkendelsen af selvet, bliver handlingsfeltet din styrke og hverdagen konkret, nærværende og overskuelig.

Vi vil alle gerne mærke og føle

Frihed

Den største nydelse er at være fri for spekulationer, tidligere handlinger og med kærlighed imødegå ethvert levende væsen. Dette er den absolutte frihed. Læs mere..

Stilhed

en meditativ tilstand, hvor tanker og følelser flyder uden opmærksomhed og fremkalder den dybe indre ro.

Nærvær

er øjeblikkets opmærksomhed. Vi er aktive handlende, afventende og udadvendte.

Viden

"Den som ikke kender selvet (atman ) er henvist til mørke og uvidenhed. Den som kender Selvet men ignorerer omverdenen er henvist til endnu større mørke og uvidenhed.
(Katha upanisaden)

Handlingsfeltet

Ofte skyldes oplevelsen af magtesløshed, et manglende eller ufuldstændigt kendskab til det, som i den vediske tænkning kaldes "Handlingsfeltet".

Aktivitet

Aktiviteter såsom; et møde, en diskussion med naboer osv. involverer andre mennesker, vi er således en del af den samme aktivitet. Vi er i det der kaldes det samme AKTIVITETSFELT, vi bliver en del af aktiviteten gennem de handlinger vi tilfører aktivitetsfeltet

facebook
Like os på Facebook

Har du en mening om livets udfoldelse i materiel bevidsthed og åndelighed?

e