Dømmekraft

Du kender måske de mange ordvendinger såsom; Hvad kom først, ægget eller hønen! Ordlege, som sætter handlingselementerne i spil, men viser dig også, at handlinger lever i sproget på samme måde.

Handlinger kommer og går. Ofte føles det, som du bare er tilskuer, men du er vidende om dem. Er du i tvivl, skal der tages en beslutning. Her ser du et jeg, der har flere strenge at spille på, men det skal også være styret og ikke fejlstyret! Jeget bør være et handlende element styret ud fra Selvet, men et Selv (atman) skal også finde sin væren i den materielle natur såvel i den åndelige natur medens den flyder i bevidstheden (cittam). Selvet er med andre ord afhængig af handlingsfeltets elementer medens den flyder i den materielle natur for at kunne navigere i den materielle tilværelse. Selvet er knyttet til handlingsfeltet og skal lære elementerne at kende, deres funktion og begrænsninger.

Du har sikkert opdaget, at dit jeg er en stærk brik på brættet. Du har måske bare taget denne jeg-sans for givet og mener at det er dit selv.

“Ego/jeget er så snu at det har opfundet satan, for bedre at kunne skjule sig”

Hermed mener jeg at det ikke ønsker at miste overblikket og styringen. Det vil gøre alt for at beholde sin position. Og vores sind kommer i tvivl om jeget er det bærende element og intellektet kan ikke tage nogen beslutninger og bliver i en afventende position. Vi har mistet vores dømmekraft.

Del denne post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email